Nguyễn Hoàng Thạch


TS

Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực rời rạc, quá trình ngẫu nhiên


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 208, Nhà A5
Điện thoại: +84 (0)4 37563474 Ext 207
Email: nhthach AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

  • 2008: Đại học, Ecole Polytechnique, Paris, Pháp
  • 2008: Thạc sĩ Ecole Polytechnique, Paris, Pháp
  • 2012: Tiến sĩ, Đại học Paris 7 - Paris Diderot, Paris, Pháp


Chuyên ngành
: Tin học lý thuyết


Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện: 03/2016


Các lĩnh vực quan tâm
: hệ động lực rời rạc, quá trình ngẫu nhiên

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Haddad Serge, Mairesse Jean, Nguyễn Hoàng Thạch, Synthesis and Analysis of Product-form Petri Nets,  Fundamenta Informaticae,  122 (2013), 147-172.
2 Mairesse Jean, Nguyễn Hoàng Thạch, Deficiency Zero Petri Nets and Product-form, Fundamenta Informaticae, 105 (2010), 237-261.