Nguyễn Đăng Sơn


ThS

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Giải tích số và tính toán khoa học


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 213, Nhà A5
Điện thoại: 04 37563474 (ext 213)
Email: ndson@math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1989 
Nơi sinh:  TP.Nam Định

  • 2007-2011: Đại học, Đại học sư phạm Hà Nội 2– Xuân Hòa, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  • 2011 - 2013: Thạc sĩ, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Lý thuyết tối ưu
 
Các lĩnh vực quan tâm: Tối ưu, giải tích không trơn, giải tích đa trị, bất đẳng thức biến phân, giải tích số và tính toán khoa học.