Vũ Xuân Trường


ThS

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 2, Nhà A14
Điện thoại: +84 (0)4 37563474 Ext 213
Email: vxtruong@math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~vxtruong

Lý lịch khoa học


Nơi sinh
: Bắc Ninh, Việt Nam

  • 2005 – 2009: Cử nhân – Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.
  • 2012 - 2014: Thạc sỹ - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH