Tháng 9 2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the sectional genera and Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến (ĐH Sư phạm Thái Nguyên)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Cotangent complex of E_n - operads
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Xêmina Hình học đại số
Deligne - Katz correspondence for overconvergent isocrystals
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic Milnor fiber and Thom-Sebastiani theorem for rational functions
Speaker: Nguyễn Tất Thắng (Institute of Mathematics - VAST)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Joins of group rings
Speaker: PGS. TS Nguyễn Duy Tân (Trường ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Hình học và Tô-pô
An observation on tangent cones of definable sets
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Việt Nhân (Đại học FPT, Đà Nẵng)

Xêmina Hình học đại số
Mahler measure of exact polynomials in three variables
Người báo cáo: Triệu Thu Hà (ENS Lyon)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Traveling Salesman meets Super-drone
Người báo cáo: Nguyễn Minh Anh (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Frobenius test exponents in prime characteristic
Speaker: Dương Thị Hương (Trường ĐH Thăng Long)

Xêmina Giải tích
Về một số tính chất nghiệm của các lớp phương trình có chứa toán tử elliptic suy biến
Người báo cáo: P. K. Yen (Đại học Tài nguyên và Môi trường)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Vassiliev filtration and Varchenko-Gelfand filtration
Speaker: Masahiko Yoshinaga (Osaka University)

Xêmina Xác suất và thống kê
Introduction to Malliavin calculus
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
p-divisible groups and Rapoport-Zink spaces (I)
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Hiếu (University of Münster)

Hội nghị, hội thảo
Đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân
Hòa Bình, 23-26/9/2022

Hội nghị, hội thảo
Đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân
Hòa Bình, 23-26/9/2022

Hội nghị, hội thảo
Đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân
Hòa Bình, 23-26/9/2022

Hội nghị, hội thảo
Đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân
Hòa Bình, 23-26/9/2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Discrete choice models and applications in decision-making
Người báo cáo: Mai Anh Tiến (Singapore Management University)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Higher Siegel-Weil formula for the pair (GO(2), GSp(4)) and Modularity conjecture
Speaker: Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
On cylindrical smooth rational Verra fourfolds.
Người báo cáo: Hoàng Lê Trường (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Percolation on graphs with polynomial growth
Speaker: Sébastien Martineau, Sorbonne Université (Jussieu, Paris 6)

Xêmina Hình học đại số
p-divisible groups and Rapoport-Zink spaces (II)
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Hiếu (University of Münster)

Tháng 9 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
Categories
Xem lịch theo danh mục