Bài viết

Cán bộ cũ của Viện


Cán bộ nghiên cứu

Cán bộ nghiên cứu hợp đồng 3 năm

Cán bộ Văn phòng

 

Cán bộ nghiên cứu

 

Họ và  tên Học hàm, học vị lúc công tác tại Viện Thời gian làm việc tại Viện Ghi chú
Hà Lê Anh CN 1973-1986  Đã mất năm 1986.
Nguyễn Việt Anh TS 2005-2012 Hiện là TSKH tại
Đại học Paris 11.
Trần Thị Lan Anh TS  1994-2005
Phạm Trà Ân PGS-TS 1970-2007 Nghỉ hưu.
Nguyễn Lương Bách TS 1982-2004
Trần Quốc Bình  Ths 1990-1995
Bùi Công Cường PGS-TSKH 1970-2004 Nghỉ hưu, đã mất 2021.
Lê Văn Chóng TS 1978-2009 Nghỉ hưu; đã mất.
Nguyễn Ngọc Chu TS 1981-2010
Lê Ngọc Chuyên  TS 1986-1995
Phan Văn Chương TS 1970- Đã mất năm 1989
Lê Hữu Diện  TS 1978-1997
Hoàng Đình Dung PGS-TS 1970-2004 Nghỉ hưu;
đã mất năm 2014.
Nguyễn Việt Dũng (Đại số) TS 1983-2009 Hiện là GS-TSKH
tại ĐH Ohio.
Phạm Cảnh Dương TS 1973-2009
Nguyễn Tiến Đại TS 1976-2012 Nghỉ hưu.
Bùi Khởi Đàm PGS-TS 1978-1999
Vũ Văn Đạt TS 1974-2010 Nghỉ hưu.
Lê Văn Điền  TS 1976-1993
Phạm Huy Điển PGS-TSKH 1976-2009
Nguyễn Hữu Điển TS 1977-2007 Hiện là PGS tại
ĐHKHTN Hà Nội.
Chử Văn Đông  TS 1977-1995
Nguyễn Hồng Đức TS 2007-2013
Nguyễn Hữu Đức TS 1976-1984

PGS-TSKH,
Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt.
Đã mất.

Nguyễn Văn Gia PGS TSKH 1970-1985
Dương Duy Hải  CN 1976-1982  Đã mất
Đặng Hấn  CN 1966-1985
Phạm Dương Hiển  CN 1974-1977
Trần Vinh Hiển  TS 1970-1983
Lê Hội TS 1978-2002 Nghỉ hưu.
Trần Huy Hổ
Đinh Văn Huỳnh GS-TSKH 1978-2008 Nghỉ hưu.
Hiện là GS tại ĐH Ohio
Trần Thị Thu Hương TS -2015 Chuyển công tác
Phan Huy Khải PGS-TS 1970-2011 Nghỉ hưu.
Lê Xuân Lam 1970-1976
Phan Trung Lâm CN  1986-1995
Trần Gia Lịch PGS-TS 1970-2006 Nghỉ hưu, mất 2015.
Nguyễn Kim Liên
Trần Vĩnh Linh TS 2003 - 2014
Nguyễn Khắc Lộc  CN 1975-1983 Đã mất năm 1983.
Lê Kim Luật CN  1982-1988
Lê Trọng Lục  CN 1970-2012 Nghỉ hưu.
Đinh Thế Lục GS-TSKH 1975-2012 Phó Viện trưởng (1995-1998).
Hiện là GS ĐH Avignon.
Đinh Quang Lưu PGS-TSKH 1978-2005 Đã mất năm 2005.
Đỗ Văn Lưu PGS-TS 1970-2009 Phó Viện trưởng (1995-2000).
Nghỉ hưu.
Nguyễn Sĩ Minh TS 1976-2012 Nghỉ hưu.
Nguyễn Hồng Minh CN  1982-1993
Trịnh Ngọc Minh  TS 1983-
Nguyễn Văn Ngọc TS 1975-2009 Nghỉ hưu.
Nguyễn Tố Như  TSKH 1982-2005 GS tại ĐH New Mexico.
Nguyễn Ngọc Phan Ths 2002-2013
Vũ Quốc Phóng TSKH 1981-2003  GS tại ĐH Ohio.
Đã mất (năm 2015).
Phạm Hồng Quang TS 1984-2009
Tạ Hồng Quảng  TS  1981-1998
Đỗ Văn Sĩ
Nguyễn Văn Sinh
Hà Huy Tài TS 2001-2010
Bùi Thế Tâm PGS-TS 1970-2013 Nghỉ hưu.
Đỗ Hồng Tân PGS-TSKH  1970-2002 Nghỉ hưu.
Lê Thanh
Dương Chí Thành 1974-1976
Lê Công Thành TS 1972-2011 Nghỉ hưu.
Lê Văn Thành PGS-TS 1970-2009 Đã mất.
Trần Hùng Thao PGS-TS 1970-2005 Nghỉ hưu.
Lê Văn Thiêm GS 1970-1985

Viện trưởng (1970-1980).
Đã mất năm 1991.

Lê Quang Thiệp  CN

 

Trần Vũ Thiệu GS-TS 1970-2007 Nghỉ hưu.
Nguyễn Văn Thoại TS  GS tại ĐH Trier.
Nguyễn Văn Thu GS-TSKH 1978-2006
Nguyễn Hữu Trợ TS 1973-1995 và 2001-2003
Hà Thành Trung 2005-2013
Ngô  Anh Tú TS
Nguyễn Đức Tuấn TS  1983 - 2014  Đã mất năm 2014.
Trần Manh Tuấn GS-TS 1970-2003 Phó viện trưởng (1985-1990);
Phó Giám đốc
TT KHTN&CNQG (1994-2003)
nghỉ hưu.
Đào Quang Tuyến TS 1974-2010
Hoàng Tụy GS 1970- Đã mất năm 2019
Ngô Đạt Tứ 1970-1987 Đã mất.
Đỗ Long Vân GS-TSKH 1970-2007 Nghỉ hưu.
Trần Đức Vân GS-TSKH 1981-2011 Viện trưởng  (1995-2000);
đã mất năm 2011.
Hồ Hữu Việt TS
Nguyễn Khắc Việt TSKH


Cán bộ nghiên cứu hợp đồng 3 năm

 

 

Họ và  tên Học hàm, học vị
lúc công tác tại
Viện
Thời gian làm việc
tại Viện
Ghi chú
Hồng Ngọc Bình ThS
Tô Tất Đạt ThS
Nguyễn Ngọc Chiến ThS
Lã Hữu Chương ThS
Trần Hồng Hạnh ThS
Đỗ Duy Hiếu ThS
Bùi Thị Huyền Trang ThS
Tạ Thị Huyền Trang ThS
Vũ Xuân Trường ThS
Trần Quang Tuệ ThS
Nguyễn Thị Vinh ThS

 

Cán bộ Văn phòng

 

Họ và  tên Học vị, học hàm Thời gian làm việc Ghi chú
Đào Viết Bồng Nghỉ hưu
Hà Thị Cận 1979-2004 Nghỉ hưu
Nguyễn Thị Côi 1970-1992 Đã mất
Vương Ngọc Châu 1970-1998 Nghỉ hưu
Đỗ Ngọc Cường 1982-2005 Đã mất 2005
Nguyễn Lan Dân 1979-2015 Nghỉ hưu
Võ Thị Gái 1979-2005 Nghỉ hưu
Phạm Minh Hiền TS 1985 - 2018 Nghỉ hưu
Văn Thị Xuân Hương Nghỉ hưu
Trịnh Bá Kiểm 1982-2004 Nghỉ hưu
Trần Thị Kim Khuyến 1970-1992 Đã mất
Phạm Tuấn Mỹ
Phùng Ngọc Nghiêm
Trần Cao Nguyên
Hoàng Minh Phong
Vũ Đình Tích
Nguyễn Văn Tiến
Mai Văn Toan
Lê Khánh Vân

LAST_UPDATED2