HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 9 2023

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
On the cocharacter closed orbits and applications
Speaker: Đào Phương Bắc (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic groups and transcendence
Speaker: TS. Phạm Đức Hiệp (Trường ĐHGD-ĐHQGHN)

Xêmina Hình học đại số
Polar Varieties: History and Introduction
Speaker: Jean-Paul Brasselet (CNRS and Aix-Marseille University)

Xêmina Hình học đại số
On a comparison theorem for cohomology of curves
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
International workshop on topology of singularities and related topics
September 11th to September 15th, 2023

Hội nghị, hội thảo
International workshop on topology of singularities and related topics
September 11th to September 15th, 2023

Hội nghị, hội thảo
International workshop on topology of singularities and related topics
September 11th to September 15th, 2023

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Cohen-Macaulay oriented graphs with large girth
Speaker: Trần Nam Trung (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
International workshop on topology of singularities and related topics
September 11th to September 15th, 2023

Xêmina Xác suất và thống kê
Lý thuyết phân tích sống sót và một số vấn đề về tuổi thọ trung bình
Người báo cáo: NCS. Nguyễn Thanh Nga (Học viện Ngân hàng)

Xêmina Hình học đại số
A local trace formula for the local twisted Gan-Gross-Prasad conjecture
Người báo cáo: Lê Nhật Hoàng (National University of Singapore)

Hội nghị, hội thảo
International workshop on topology of singularities and related topics
September 11th to September 15th, 2023

Hội nghị, hội thảo
Về đại số Steinberg và những vấn đề liên quan
Hà Nội, 15/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and Cohomology of Algebraic Varieties
Hanoi, 18-22/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and Cohomology of Algebraic Varieties
Hanoi, 18-22/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and Cohomology of Algebraic Varieties
Hanoi, 18-22/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and Cohomology of Algebraic Varieties
Hanoi, 18-22/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and Cohomology of Algebraic Varieties
Hanoi, 18-22/9/2023

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Báo cáo tổng quan luận án "On hilbert coefficients, matrix factorization and cohen-macaulay modules"
Người báo cáo: NCS Hoàng Ngọc Yến

Hội nghị, hội thảo
Phương trình Elliptic và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 28/9/2023

Xêmina Hình học và Tô-pô
Support vector machines with monomial feature maps
Người báo cáo: Mai Ngọc Hoàng Anh

Xêmina Xác suất và thống kê
Large deviations for the multi-type branching process in random environment
Người báo cáo: Nguyễn Thị Trang (Univ. Bretagne Sud, France)

28 Tháng 9 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày