Tháng 5/2020, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã tài trợ cho Chương trình cao học chuyên ngành Toán ứng dụng. Các hoạt động tài trợ bao gồm: Chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ học viên học ngoại ngữ; Hỗ trợ học viên tham dự Hội nghị/Hội thảo; Tài trợ các học bổng cho học viên cao học; Biên soạn tài liệu và Viết sách.


Anhlekyket
Lễ Ký kết tài trợ Đề án: "Đào tạo Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng"


 Định hướng chính của Chương trình là phân tích số liệu và mô hình hóa. Thông tin chi tiết:

1. Khung Chương trình

2. Kế hoạch đào tạo

LAST_UPDATED2