Năm 2019, Viện Toán học đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong việc đào tạo cử nhân. Mục đích của việc ký kết Bản ghi nhớ này nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, trao đổi học thuật. Viện Toán học cử những cán bộ đủ năng lực, điều kiện tham gia giảng dạy, hướng dẫn khóa luận sinh viên, luận văn cáo học và luận án nghiên cứu sinh Toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Danh sách cán bộ tham gia giảng dạy năm học 2019-2020

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K42 khoa Toán do cán bộ Viện toán học hướng dẫn

 

LAST_UPDATED2