Năm 2016, Viện Toán học đã ký Thỏa thuận hợp tác về hoạt động đào tạo thạc sĩ với Học viện Khoa học  và Công nghệ. Mục đích của việc ký kết Thỏa thuận này nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ. Viện Toán học cử những cán bộ đủ năng lực, điều kiện tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn cao học chuyên ngành Toán của Học viện Khoa học và Công nghệ.
LAST_UPDATED2
STT Họ và tên học viên Cán bộ hướng dẫn Tên khóa luận
1 Quản Thị Hoài Thu PGS Đoàn Trung Cường Trường giá trị của các đặc trưng bất khả quy của một số nhóm hữu hạn
2 Phạm Anh Vinh PGS Đoàn Trung Cường Đa tạp cát tuyến của Đa tạp Veronese và Đa tạp Segre
3 Hoàng Tùng PGS Nguyễn Duy Tân Điểm hữu tỉ của đường cong Elliptic
4 Lê Thị Ngọc Quỳnh GS Đinh Nho Hào Phương pháp bình phương tối thiểu
5 Nguyễn Vũ Trung Quân GS Đinh Nho Hào Phương pháp Kozlov-Maz’ya giải bài toán Cauchy cho phương trình Elliptic
6 Hà Đức Thái    GS Nguyễn Minh Trí Bài toán về tính nhiều nghiệm của bài toán biên cho phương trình Elliptic suy biến phi tuyến
7 Nguyễn Văn Quyết PGS Đoàn Thái Sơn Một số định lý giới hạn cho bước đi ngẫu nhiên có trí nhớ
8 Lê Bá Dũng PGSĐoàn Thái Sơn Nhiễu sinh ra đồng bộ hóa cho một số hệ đơn giản
LAST_UPDATED2
STT Họ và tên học viên Cán bộ hướng dẫn Tên khóa luận
1 Nguyễn Thanh Hòa TS Lê Xuân Thanh Storage loading problems with stacking constraints
2 Nguyễn Thị Thu Huyền

GS Nguyễn Việt Hưng

PGS Phan Thị Hà Dương
Thuật giải chính xác cho các bài toán tối ưu nhị phân bậc 2 rỗng
3 Lê Khắc Nhuận PGS Nguyễn Duy Tân Đối đồng điều Galoa và ứng dụng vào bài toán nhúng
4 Vũ Hồng Sơn TS Cấn Văn Hảo Mô hình Ising trên các đồ thị ngẫu nhiên dày
5 Trần Đại Tân

TS Nguyễn Tất Thắng

Thớ  Milnor motivic và kì dị siêu mặt phức
6 Nguyễn Đức Thịnh PGS Đoàn Thái Sơn Phương pháp Gradient cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng trong tối ưu bơm ép nước
7 Đỗ Thị Thùy  TS Lê Xuân Thanh Representations of convex polytopes and anapplication in school timetabling
LAST_UPDATED2