Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Hoàng Thế Tuấn
Tên đề tàiVề lý thuyết định tính của phương  trình vi phân phân thứ và ứng dụng
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Thời gian: 14h00 thứ 2, ngày 16/01/2017
Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thái An

Tên đề tài: Variational analysis and some special optimization problems
(Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu đặc biệt)
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 62 46 01 12.
Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 15/12/2016
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.
LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Long

Tên đề tài:

Quan hệ giữa hệ số Hilbert hiệu chỉnh

 và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Thời gian: 14h00, thứ tư, ngày 14/12/2016
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Tên đề tài: Một số vấn đề về đồng hóa số liệu (Some Problems in Data Assimilation)
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Thời gian: 9h30 thứ sáu, ngày 11/11/2016
Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học
Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức thi tuyển Nghiên cứu sinh đợt II/2016 các chuyên ngành như sau:

I. Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số

Thí sinh dự thi: Trần Thị Gia Lâm (dự kiến CBHD: GS TSKH Ngô Việt Trung, Viện Toán học và TS Nguyễn Trọng Hòa, Trường Cao đẳng Sư phạm ĐắK Lắk)
Hướng nghiên cứu: Biểu diển đường cong đơn thức
Thời gian: 9h30, thứ 3, ngày 13/09/2016
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
II. Chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học.
Thí sinh tham dự: Nguyễn Thanh Nga, giảng viên Học viện Ngân hàng.
Tên hướng nghiên cứu: Lý thuyết phân tích sống sót và một số vấn đề về tuổi thọ trung bình
Thời gian: 9h00, thứ 3, ngày 20/09/2016
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
LAST_UPDATED2