Viện toán học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo 3 hình thức sau:

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo trong nước)

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo theo phương thức phối hợp với các trường Đại học nước ngoài)

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 3/2013 của Viện Toán học đăng ký  các chuyên ngành Đại sốGiải tích như sau:

1. Thí sinh: Nguyễn Lương Thái Bình

Hướng nghiên cứu: Lý thuyết biễu diễn của siêu đại số Lie gl(m\n)

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

2. Thí sinh: Đặng Văn Đoạt
Hướng nghiên cứu: Biểu diễn tổng bình phương, bài toán Moment và ứng dụng vào tối ưu đa thức

Chuyên ngành: Toán giải tích
Thời gian: Bắt đầu 14h00, thứ 5 ngày 04/04/2013. 

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 3/2013 của Viện Toán học đăng ký chuyên ngành Toán ứng dụng như sau:

1. Thí sinh: Phùng Minh Đức

Hướng nghiên cứu: Các phương pháp giải một số lớp bài toán cân bằng với tính đơn điệu và tính lồi nới lỏng

2. Thí sinh: Nguyễn Thị Vân Hằng
Hướng nghiên cứu: Điều kiện tối ưu và phương pháp số giải một lớp các bài toán tối ưu không khả vi.

Thời gian: Bắt đầu 14h00, thứ 6 ngày 29/03/2013.
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Duy Hưng.

Tên đề tài: Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương

                 Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

                Mã số: 62 46 01 03

Thời gian: 9h00, thứ 4, ngày 20/03/2013

Địa điểm: Hội trương 301, Viện Toán học.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2
I. Chuyên ngành đào tạo: 07 chuyên ngành

- Đại số và Lý thuyết số;                                                       Mã số: 62 46 01 04

- Toán giải tích;                                                                      Mã số: 62 46 01 02

- Hình học và tôpô;                                                                 Mã số: 62 46 01 05

- Phương trình vi phân và tích phân;                                     Mã số: 62 46 01 03

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán học;                             Mã số: 62 46 01 06

- Toán ứng dụng (Lý thuyết tối ưu, Toán học tính toán);       Mã số: 62 46 01 12

- Cơ sở toán học cho tin học (Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán);    Mã số: 62 46 01 10

Số lượng nghiên cứu sinh và cán bộ có thể nhận hướng dẫn ở từng chuyên ngành được nêu chi tiết trong phụ lục đi kèm thông báo này.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2