Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh Bùi Thế Hùng

Tên đề tài

Bài toán bao hàm thức tựa biến phân và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Thời gian:9h00’ thứ năm, ngày 12/09/2013

Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học

 

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Xuân Dũng.
Tên đề tài: Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Thời gian:9h00’ thứ bảy, ngày 17/08/2013

Địa điểm: Hội trường 301, Viện Toán học.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hương

Tên đề tài

Tính toán tổ hợp và cấu trúc đại số của một số hệ động lực rời rạc

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 62 46 01 10

Thời gian: 14h00’ thứ năm, ngày 26/09/2013

Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học

 

 

   Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2
Những NCS thi tối thiểu đợt thi tháng 8/2013 hạn cuối cùng nộp đơn xin thi tối thiểu cho Trung tâm Đào tạo Sau đại học là ngày 30/06/2013. Những nghiên cứu sinh nào không nộp đúng thời hạn trên sẽ không được thi tối thiểu vào đợt này. Lưu ý tới các nghiên cứu sinh: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo (Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ Điều 11, phần 2).
LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Hùng Quý.
Tên đề tài: Tính chẻ ra của môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng 
Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Thời gian: 9h00, thứ 2, ngày 27/05/2013

Địa điểm: Hội trường 301, Viện Toán học.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2