Những anh/chị NCS thi tối thiểu đợt thi tháng 3/2014 hạn cuối cùng nộp đơn xin thi tối thiểucho Trung tâm Đào tạo Sau đại học là ngày 18/01/2014. Sau khi nộp đơn TTĐTSĐH sẽ mời các Thầy/Cô giảng dạy cho các anh/chị. Những anh/chị nghiên cứu sinh nào không nộp đúng thời hạn trên sẽ không được thi tối thiểu vào đợt này. Lưu ý anh/chị nghiên cứu sinh: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo (Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ Điều 11, phần 2).
LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh Mai Viết Thuận

Tên đề tài

Tính ổn định các hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Thời gian: 14h00’ thứ tư, ngày 15/01/2014

Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học

 

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

 

Trung tâm đào tạo sau đại học

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo 3 hình thức sau

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy;

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo trong nước);

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo theo phương thức phối hợp với các trường Đại học nước ngoài).

I. Chuyên ngành đào tạo 07 chuyên ngành

- Đại số và Lý thuyết số;                                                      Mã số: 62 46 01 04

- Toán giải tích;                                                                     Mã số: 62 46 01 02

- Hình học và tôpô;                                                                 Mã số: 62 46 01 05

- Phương trình vi phân và tích phân;                                     Mã số: 62 46 01 03

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán học;                             Mã số: 62 46 01 06

- Toán ứng dụng (Lý thuyết tối ưu, Toán học tính toán);       Mã số: 62 46 01 12

- Cơ sở toán học cho tin học (Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán);                                 Mã số: 62 46 01 10.

Số lượng nghiên cứu sinh và cán bộ có thể nhận hướng dẫn ở từng chuyên ngành được nêu chi tiết trong phụ lục(file đính kèm) đi kèm thông báo này.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm học 2013.

Thời gian: 8h30 (thứ sáu), ngày 25/10/2013.

Địa điểm: Hội trường 301, Viện Toán học

Kính mời tất cả các cán bộ Viện và các Nghiên cứu sinh tham dự.

Chương trình làm việc của hội nghị nghiên cứu sinh năm 2013 (xem tại đây)

Quy trình làm việc của hội nghị nghiên cứu sinh năm 2013 (xem tại đây).

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 9/2013 của Viện Toán học đăng ký các chuyên ngành như sau:

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2