Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hương về đề tài:

Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định

của một số hệ Sandpile Model mở rộng

Chuyên ngành: Cơ sở toán học của tin học

Mã số: 62 46 01 10

Thời gian: 9giờ 00’ thứ sáu, ngày 25 tháng 07 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2
Những anh/chị NCS thi tối thiểu đợt thi tháng 8/2014 hạn cuối cùng nộp đơn xin thi tối thiểu cho Trung tâm Đào tạo Sau đại học là ngày 15/06/2014. Sau khi nộp đơn TTĐTSĐH sẽ mời các Thầy/Cô giảng dạy cho các anh/chị.
Những anh/chị nghiên cứu sinh nào không nộp đúng thời hạn trên sẽ không được thi tối thiểu vào đợt này.
Lưu ý anh/chị nghiên cứu sinh: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo (Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ Điều 11, phần 2).
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo 3 hình thức sau

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy;

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo trong nước);

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo theo phương thức phối hợp với các trường Đại học nước ngoài).

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Quí về đề tài:

Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng

(Coderivatives of Normal Cone Mappings and Applications)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt I/2014 của Viện Toán học như sau:

Chuyên ngành Toán ứng dụng

  1. Thí sinh: Dương Thị Việt An

Hướng nghiên cứu: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong một số bài toán tối ưu có tham số (The Optimal Value Function and Solution Map in Some Parametric Optimization Problems)

  1. Thí sinh: Nguyễn Thị Vinh

Hướng nghiên cứu: Một số vấn đề trong quy hoạch tuyến tính vô hạn chiều (Some Problems in Infinite Dimensional Linear Programming)

Thời gian bắt đầu: 9h00, thứ 2, ngày 07/04/2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 

1. Thí sinh: Lương Thái Hưng

Hướng nghiên cứu: Lý thuyết định tính các phương trình kiểu Schrodinger

Thời gian bắt đầu: 14h00, thứ 2, ngày 07/04/2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2