Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cấp phòng cho nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Tuấn về:
Đề tài: 

Thuật toán DCA và ứng dụng trong các bài toán quy hoạch toàn phương không lồi

(DC Algorithms and applications in nonconvex quadratic programming)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 201 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cấp phòng cho nghiên cứu sinh Phạm Duy Khánh về:
Đề tài: Solution Methods for Pseudomonotone and Quasimonotone Variational Inequalities

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ năm, ngày 18 tháng 09 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 201 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt II/2014 của Viện Toán học như sau:

Chuyên ngành: Cơ sở toán học của tin học

1.Thí sinh: Đỗ Duy Hiếu

Hướng nghiên cứu: Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn.

Thời gian: 14h00, thứ hai ngày 15/09/2014.

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh Bùi Thế Hùng về đề tài:
Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Thời gian: 9giờ 00’ thứ sáu, ngày 19 tháng 09 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cấp phòng cho nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng về đề tài:

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ ba, ngày 29 tháng 07 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 201 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2