Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho các nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh: Hoàng Ngọc Tuấn

Tên đề tài:

DC Algorithms and Nonconvex Quadratic Programming

(Thuật toán DCA và các bài toán quy hoạch toàn phương không lồi)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ năm, ngày 25 tháng 6  năm 2015.
Kính mời tất cả những người  quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng
Đề tài:

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ ba, ngày 5 tháng 5  năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người  quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức thi tuyển Nghiên cứu sinh các chuyên ngành như sau:

I. Chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học:

Thời gian: Bắt đầu 9h00, thứ 2, ngày 20/04/2015

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Thí sinh dự thi:

1. Cao Tấn Bình (dự kiến CBHD: TS Lưu Hoàng Đức)

Tên hướng nghiên cứu: Phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ.
2. Võ Thị Trúc Giang (dự kiến CBHD: PGS TS Hồ Đăng Phúc)
Tên hướng nghiên cứu: Copula của  véc tơ ngẫu nhiên ổn định.
 
II. Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số
Thí sinh dự thi: Phạm Thanh Tâm (dự kiến CBHD: Phùng Hồ Hải)
Tên hướng nghiên cứu: Về mối quan hệ giữa phân thớ Higgs và hệ địa phương trên mặt xạ ảnh trơn.
Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 22/04/2015
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo 3 hình thức sau

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy;

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo trong nước);

-         Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 (Đào tạo theo phương thức phối hợp với các trường Đại học nước ngoài).

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cấp phòng cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Trung về:

Đề tài: Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 62 46 01 10

Thời gian: 9 giờ 00’ thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 201 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2