Viện Toán học dự kiến tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm 2015 vào thời gian: thứ 5 (29/10/2015) với thành phần các tiểu ban như sau:
Tiểu ban 1:

 1. GS TSKH Phùng Hồ Hải, Trưởng tiểu ban;
 2. TS Đoàn Thái Sơn, Thư ký;
 3. GS TSKH Vũ Ngọc Phát, Ủy viên;
 4. GS TS Nguyễn Quốc Thắng, Uỷ viên;
 5. GS TSKH Nguyễn Đông Yên, Uỷ viên.

Tiểu ban 2:

 1. GS TSKH Ngô Việt Trung, Trưởng tiểu ban;
 2. TS Đoàn Trung Cường, Thư ký;
 3. PGS TS Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên;
 4. GS TS Nguyễn Quốc Thắng, Uỷ viên;
 5. PGS TSKH Hà Huy Vui, Uỷ viên.


Tiểu ban 3:

 1. GS TSKH Nguyễn Đông Yên, Trưởng tiểu ban;
 2. TS Đoàn Thái Sơn, Thư ký;
 3. GS TSKH Vũ Ngọc Phát, Ủy viên;
 4. GS TSKH Đinh Nho Hào, Uỷ viên;
 5. PGS TSKH Phạm Hoàng Hiệp, Uỷ viên.

Chương trình Hội nghị đánh giá kết quả làm việc của nghiên cứu sinh năm 2015

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Trung về đề tài:

Properties of stable configurations of the Chip-firing game

and extended models

Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 62 46 01 10

Thời gian: 14giờ 00’ thứ tư, ngày 30 tháng 9  năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người  quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2
HỘI NGHỊ KHOA HỌC
CÁC THẾ HỆ NGHIÊN CỨU SINH VIỆN TOÁN HỌC

Mục đích: Nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập, Viện Toán học tổ chức hội nghị khoa học dành cho các cựu học sinh của Viện. Đây là một dịp để các cựu học sinh của Viện Toán Học  trình bày các kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Thành phần tham dự:
 • Các thế hệ nghiên cứu sinh của Viện Toán học;
 • Các thế hệ nghiên cứu sinh do cán bộ Viện Toán học (đã và đang) hướng dẫn;
 • Các đồng nghiệp khác có quan tâm.
Thời gian: ngày 16-17 Tháng 10 năm 2015.
Địa điểm: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Ban tổ chức: Phùng Hồ Hải (Trưởng ban), Đoàn Thái Sơn (Thư kí), Nguyễn Sinh Bảy, Nguyễn Định, Đinh Thanh Đức, Nguyễn Quang Huy và Lê Văn Thuyết.
Chương trình: Hội nghị bao gồm các báo cáo mời 45 phút và các báo cáo ngắn 15 phút.
Đăng kí đại biểu:
 • Đăng kí tham dự: Đề nghị gửi email với tiêu đề “Đăng kí tham gia hội nghị khoa học của các cựu NCS Viện Toán học” đến địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 31/8/2015.
 • Đăng ký báo cáo: Đề nghị gửi tên báo cáo, tóm tắt báo cáo đến địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/9/2015.
Hội nghị phí: Hội nghị không thu hội nghị phí. Các đại biểu tham dự tự trang trải tiền đi lại và tiền ăn ở.
LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cấp phòng cho nghiên cứu sinh Đỗ Trọng Hoàng về:

Đề tài: Một số mối liên hệ giữa Iđêan đơn thức và đồ thị

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Thời gian: 9 giờ 00’ thứ tư, ngày 22 tháng 07 năm 2015.

Địa điểm: Phòng 201 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho các nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh: Phạm Duy Khánh

Tên đề tài:

Solution methods for pseudomonotone variational inequalities

(Các phương pháp giải bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ ba, ngày 30 tháng 6  năm 2015.

 Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người  quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2