Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh: Đào Quang Khải
Tên đề tài: Navier- Stocks Equations
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Thời gian: 9h00 thứ bảy, ngày 09/04/2016
Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học
Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.
LAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Long
Tên đề tài: "Về môđun đối đồng điều địa phương suy rộng trên vành Noether địa phương"
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số: 62 46 01 04
Thời gian: 14h00 thứ ba, ngày 26/01/2016
Địa điểm: Hội trường 301- Viện Toán học
Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.
LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái An

Tên đề tài: Variational analysis and some special optimization problems

(Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu đặc biệt)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 14h00’ thứ ba, ngày 26/1/2016

Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học

 Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh Đỗ Trọng Hoàng về đề tài:

Một số mối liên hệ giữa Iđêan đơn thức và đồ thị

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số: 62 46 01 04
Thời gian: 14 giờ 00’ thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015.
Địa điểm: Phòng 301 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo 3 hình thức sau
  • Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy;
  • Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy theo Đề án 911 (Đào tạo trong nước);
  • Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hệ chính quy theo Đề án 911 (Đào tạo theo phương thức phối hợp với các trường Đại học nước ngoài).

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2