Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực được mô tả bởi phương trình vi phân có trễ.

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03

Thời gian: 15h00, thứ Năm, ngày 04/2/2021

Địa điểm: Hội trường 301 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2
Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Huyền Mười

Tên đề tài: Ổn định hữu hạn thời gian cho hệ phương trình vi phân suy biến có trể

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 03/2/2021

Địa điểm: Hội trường 301 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sáu

       Đề tài: Ổn định hệ phương trình vi phân suy biến có trễ biến thiên

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 
Thời gian: 9h00, thứ Tư, ngày 12/7/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Ngoan

       Đề tài: Nguyên lý Hasse cho nhóm đại số trên trường toàn cục

       Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

       Mã số: 62 46 01 04.
 

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 26/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Quang Khải

       Đề tài: Some Qualitative properties of Solutions to Navier-Stokes Equations

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 16/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2