Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sáu

       Đề tài: Ổn định hệ phương trình vi phân suy biến có trễ biến thiên

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 
Thời gian: 9h00, thứ Tư, ngày 12/7/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Ngoan

       Đề tài: Nguyên lý Hasse cho nhóm đại số trên trường toàn cục

       Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

       Mã số: 62 46 01 04.
 

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 26/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Quang Khải

       Đề tài: Some Qualitative properties of Solutions to Navier-Stokes Equations

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 16/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Thị Thu Hiền
Đề tài: Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa Iđêan cạnh
Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số
Mã số: 62 46 01 04.
Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 07/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức thi xét tuyển NCS đợt I/2017. Cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành Toán giải tích

Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 22/03/2017

Thí sinh dự thi: Đỗ Thái Dương

Tên hướng nghiên cứu: Một số vấn đề trong lý thuyết đa thế vị

2. Chuyên ngành Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ 2, ngày 27/3/2017

Thí sinh dự thi: Lê Thị Thu Giang

Tên hướng nghiên cứu: Một số vấn đề toán học trong học máy

 

Địa điểm thi: Phòng 201, Viện Toán học

LAST_UPDATED2