Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sáu

       Đề tài: Ổn định hệ phương trình vi phân suy biến có trễ biến thiên

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 
Thời gian: 9h00, thứ Tư, ngày 12/7/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Ngoan

       Đề tài: Nguyên lý Hasse cho nhóm đại số trên trường toàn cục

       Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

       Mã số: 62 46 01 04.
 

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 26/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Quang Khải

       Đề tài: Some Qualitative properties of Solutions to Navier-Stokes Equations

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 16/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Thị Thu Hiền
Đề tài: Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa Iđêan cạnh
Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số
Mã số: 62 46 01 04.
Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 07/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

Viện Toán học tổ chức thi xét tuyển NCS đợt I/2017. Cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành Toán giải tích

Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 22/03/2017

Thí sinh dự thi: Đỗ Thái Dương

Tên hướng nghiên cứu: Một số vấn đề trong lý thuyết đa thế vị

2. Chuyên ngành Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ 2, ngày 27/3/2017

Thí sinh dự thi: Lê Thị Thu Giang

Tên hướng nghiên cứu: Một số vấn đề toán học trong học máy

 

Địa điểm thi: Phòng 201, Viện Toán học

LAST_UPDATED2