I. Điều kiện dự tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên, có điểm trung bình các môn Toán từ 7 điểm trở lên, không quá 26 tuổi.

Read more...

LAST_UPDATED2
The school is a joint activity between the Institute of Mathematics and the Berlin Mathematical School. The lecturers comes from Berlin to held courses in important fields of mathematics for both German and Vietnamese Master students. The aim is to establish collaboration between German and Vietnamese mathematicians at an earlier stage. This activity is supported by the Einstein Foundation and the Institute of Mathematics. Everybody, who are interested in the teaching subjects, are invited to attend the courses.

Read more...

LAST_UPDATED2
Viện Toán học sẽ tổ chức Trường hè "Quantum Topology and Hyperbolic Geometry " trong thời gian từ 6/05/2013 đến ngày 9/05/2013. Nội dung chi tiết xem tạihttp://vietnam2013.gatech.edu/mini-courses
LAST_UPDATED2
Thời gian thi cụ thể như sau:

* Ngày 28/08/2013 (thứ tư)

     - Buổi sáng: 7h30 thí sinh có mặt tại phòng thi để nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

                        8h00 đến 11h00: thi môn Đại số

    - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30: thi môn Giải tích

* Ngày 29/08/2013 (thứ năm)

Buổi sáng: 8h00 đến 10h00 thi môn Ngoại ngữ

* Ngày 30/08/2013 (Thứ sáu)

Buổi sáng: Từ 8h00 đến 16h00 thi môn Vấn đáp

Ghi chú: - Các môn thi tự luận thi tại Phòng 307, nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Môn thi Vấn đáp thi tại phòng 201, Viện Toán học.

Danh sách thí sinh dự thi cao học (Xem tại đây)

LAST_UPDATED2