Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận văn cao học cho các học viên Khóa 18 đợt tháng 5/2013 như sau:

1. Học viên: Vũ Văn Dân

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 9h00, thứ 6, ngày 31/05/2013

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

2. Học viên: Lê Hồng Quang

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 10h00, thứ 6, ngày 31/05/2013

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học

3. Học viên: Nguyễn Thị Lan

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ 3, ngày 4/6/2013

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tuyển sinh đào tạo thạc sĩ - chương trình phối hợp đào tạo giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Toán học đợt tháng 9 năm 2013 với các thông tin cụ thể như sau.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2