NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT THÁNG 5/2014
  1.  Hạn cuối nộp luận văn cao học: Ngày 31/03/2014.
  2. Thời gian bảo vệ: Tháng 5/2014.
  3.  Sau khi nộp luận văn không được sửa chữa luận văn.
  4. Khi nộp luận văn, phải nộp chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IETLS 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ B1. Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Viện không tổ chức bảo vệ luận văn.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT THÁNG 10/2014
  1.  Hạn cuối nộp luận văn cao học: Ngày 31/08/2014.
  2. Thời gian bảo vệ: Tháng 10/2014.
  3.  Sau khi nộp luận văn không được sửa chữa luận văn.
  4. Khi nộp luận văn, phải nộp chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IETLS 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ B1. Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Viện không tổ chức bảo vệ luận văn.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
Viện Toán học tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, Chương trình phối hợp đào tạo giữa Đại học Thái Nguyên và Viện Toán học (bao gồm cả chương trình phối hợp với các trường đại học quốc tế) với các thông tin cụ thể như sau:

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

1. Phạm Việt Dũng

Tên đề tài: Tìm hiểu về phân loại đại số Lie đơn

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 9h00 thứ 3, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
I. Địa điểm tổ chức thi

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

(Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

II. Lịch tuyển sinh và danh sách thí sinh dự thi

1. Lịch thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2