Bài viết

 
 
 1. Hạn cuối nộp luận văn cao học: Ngày 31/03/2018.
 2. Thời gian bảo vệ: Tháng 5/2018.
 3. Sau khi nộp luận văn không được sửa chữa luận văn.
 4. Khi nộp luận văn, phải nộp chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IETLS 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ B1. Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Viện không tổ chức bảo vệ luận văn.
 5. Những học viên nào chưa hoàn thành hồ sơ để bảo vệ luận văn vào tháng 5, phải có đơn xin hoãn bảo vệ (mẫu kèm theo)
DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN NỘP LUẬN VĂN (CAO HỌC)

    6 Quyển luận văn bìa mềm. 
    01 đơn xin bảo vệ luận văn (mẫu kèm theo)
    01 bản lý lịch khoa học mới nhất (mẫu kèm theo)
    02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh)
    Giấy hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (mẫu kèm theo)
    01 bằng tốt nghiệp đại học và một bảng điểm công chứng
    Chứng chỉ tiếng anh còn thời hạn.
    Biên lai thu học phí của tất cả các kỳ học( bản phô tô không cần công chứng).
    Sau khi bảo vệ thành công luận văn (thời gian không quá 3 tuần kể từ ngày bảo vệ) các học viên nộp lại cho Trung tâm Đào tạo sau đại học gồm: a. 3 Quyển luận văn bìa cứng (Kèm theo bản giải trình chỉnh sửa luận văn-mẫu kèm theo); b. Fife pdf luận văn đã chỉnh sửa qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; c. 01 đĩa CD có lưu file luận văn.
Lưu ý:
* Cách thức trình bày luận văn xem (tại đây)
* Mã số của các chuyên ngành  như sau:

    Toán giải tích;                                                  Mã số: 60 46 01 02
    Đại số và Lý thuyết số;                                     Mã số:  60 46 01 04
    Hình học và Tô pô;                                           Mã số:  60 46 01 05
    Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học;           Mã số: 60 46 01 06
    Toán ứng dụng;                                               Mã số: 60 46 01 12
LAST_UPDATED2
 1. Hạn cuối nộp luận văn cao học: Ngày 31/08/2017.
 2. Thời gian bảo vệ: Tháng 10/2017.
 3. Sau khi nộp luận văn không được sửa chữa luận văn.
 4. Khi nộp luận văn, phải nộp chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IETLS 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ B1. Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Viện không tổ chức bảo vệ luận văn.
 5. Những học viên nào chưa hoàn thành hồ sơ để bảo vệ luận văn vào tháng 5, phải có đơn xin hoãn bảo vệ (mẫu kèm theo)
DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN NỘP LUẬN VĂN (CAO HỌC)

    6 Quyển luận văn bìa mềm. 
    01 đơn xin bảo vệ luận văn (mẫu kèm theo)
    01 bản lý lịch khoa học mới nhất (mẫu kèm theo)
    02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh)
    Giấy hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (mẫu kèm theo)
    01 bằng tốt nghiệp đại học và một bảng điểm công chứng
    Chứng chỉ tiếng anh còn thời hạn.
    Biên lai thu học phí của tất cả các kỳ học( bản phô tô không cần công chứng).
    Sau khi bảo vệ thành công luận văn (thời gian không quá 3 tuần kể từ ngày bảo vệ) các học viên nộp lại cho Trung tâm Đào tạo sau đại học gồm: a. 3 Quyển luận văn bìa cứng (Kèm theo bản giải trình chỉnh sửa luận văn-mẫu kèm theo); b. Fife pdf luận văn đã chỉnh sửa qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; c. 01 đĩa CD có lưu file luận văn.
Lưu ý:
* Cách thức trình bày luận văn xem (tại đây)
* Mã số của các chuyên ngành  như sau:

    Toán giải tích;                                                  Mã số: 60 46 01 02
    Đại số và Lý thuyết số;                                     Mã số:  60 46 01 04
    Hình học và Tô pô;                                           Mã số:  60 46 01 05
    Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học;           Mã số: 60 46 01 06
    Toán ứng dụng;                                               Mã số: 60 46 01 12
LAST_UPDATED2

 

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 23-Nguyễn Trọng Nghĩa 
        Đề tài: Cơ sở lý thuyết mật mã

       Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

       Mã số: 60 46 01 04.
 

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 12/6/2017
Địa điểm: Hội trường 201, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2
 1. Hạn cuối nộp luận văn cao học: Ngày 31/03/2017.
 2. Thời gian bảo vệ: Tháng 5/2017.
 3. Sau khi nộp luận văn không được sửa chữa luận văn.
 4. Khi nộp luận văn, phải nộp chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IETLS 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ B1. Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Viện không tổ chức bảo vệ luận văn.
 5. Những học viên nào chưa hoàn thành hồ sơ để bảo vệ luận văn vào tháng 5, phải có đơn xin hoãn bảo vệ (mẫu kèm theo)
DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN NỘP LUẬN VĂN (CAO HỌC)

    6 Quyển luận văn bìa mềm. 
    01 đơn xin bảo vệ luận văn (mẫu kèm theo)
    01 bản lý lịch khoa học mới nhất (mẫu kèm theo)
    02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh)
    Giấy hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (mẫu kèm theo)
    01 bằng tốt nghiệp đại học và một bảng điểm công chứng
    Chứng chỉ tiếng anh còn thời hạn.
    Biên lai thu học phí của tất cả các kỳ học( bản phô tô không cần công chứng).
    Sau khi bảo vệ thành công luận văn (thời gian không quá 3 tuần kể từ ngày bảo vệ) các học viên nộp lại cho Trung tâm Đào tạo sau đại học gồm: a. 3 Quyển luận văn bìa cứng (Kèm theo bản giải trình chỉnh sửa luận văn-mẫu kèm theo); b. Fife pdf luận văn đã chỉnh sửa qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; c. 01 đĩa CD có lưu file luận văn.
Lưu ý:
* Cách thức trình bày luận văn xem (tại đây)
* Mã số của các chuyên ngành  như sau:

    Toán giải tích;                                                  Mã số: 60 46 01 02
    Đại số và Lý thuyết số;                                     Mã số:  60 46 01 04
    Hình học và Tô pô;                                           Mã số:  60 46 01 05
    Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học;           Mã số: 60 46 01 06
    Toán ứng dụng;                                               Mã số: 60 46 01 12
LAST_UPDATED2
Học viện Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt I năm 2017 đến hết ngày 10/3/2017 (Thứ Sáu). Thông tin chi tiết xem file thông báo đính kèm
LAST_UPDATED2