Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Tên đề tài luận án: Some contributions to the theory of generalized polyhedral optimization problems 
Chuyên ngành: Toán Ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Luân
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère Elliptic không đối xứng  
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và Tích phân
Mã số: 9 46 01 03
Nghiên cứu sinh: Thái Thị Kim Chung
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TS Hà Tiến Ngoan

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Phương pháp của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính  
Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của tin học
Mã số: 9 46 01 10
Nghiên cứu sinh: Đỗ Duy Hiếu
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Anh Vinh

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Ứng dụng của đa diện Newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức Łojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu  
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 9 46 01 02
Nghiên cứu sinh: Đặng Văn Đoạt
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TSKH Hà Huy Vui

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Huyền Trang
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2