Tên đề tài luận án: Some contributions to the theory of generalized polyhedral optimization problems 
Chuyên ngành: Toán Ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Luân
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère Elliptic không đối xứng  
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và Tích phân
Mã số: 9 46 01 03
Nghiên cứu sinh: Thái Thị Kim Chung
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TS Hà Tiến Ngoan

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Phương pháp của đồ thị trong một số bài toán tổ hợp cộng tính  
Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của tin học
Mã số: 9 46 01 10
Nghiên cứu sinh: Đỗ Duy Hiếu
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Anh Vinh

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Ứng dụng của đa diện Newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức Łojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu  
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 9 46 01 02
Nghiên cứu sinh: Đặng Văn Đoạt
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TSKH Hà Huy Vui

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Huyền Trang
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2