Bài viết

CHUYÊN NGÀNH : TOÁN GIẢI TÍCH

  1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thu Hiền

      Tên đề tài: Hệ phương trình đối xứng tuyến tính cấp một

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

CHUYÊN NGÀNH : TOÁN ỨNG DỤNG 

  1. Luận văn cao học của học viên Lê Xuân Đoàn

      Tên đề tài: Một số phương pháp tối ưu không dùng đạo hàm

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Chuyên ngành: Toán giải tích

1. Luận văn cao học của học viên Dương Thị Việt An

Đề tài: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm của các bài toán tối ưu có tham số

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học


1. Luận văn cao học của học viên Vũ Thế Anh

Đề tài: Thống kê không gian và ứng dụng

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

Chuyên ngành: Toán giải tích

 1. Luận văn cao học của học viên Mai Lan Anh

Tên đề tài:

"Tính cân bằng nhanh của phương trình khuếch tán phi tuyến dạng tiêu tán".

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2