Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

CHUYÊN NGÀNH : TOÁN GIẢI TÍCH

  1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thu Hiền

      Tên đề tài: Hệ phương trình đối xứng tuyến tính cấp một

Read more...

LAST_UPDATED2

CHUYÊN NGÀNH : TOÁN ỨNG DỤNG 

  1. Luận văn cao học của học viên Lê Xuân Đoàn

      Tên đề tài: Một số phương pháp tối ưu không dùng đạo hàm

Read more...

LAST_UPDATED2

Chuyên ngành: Toán giải tích

1. Luận văn cao học của học viên Dương Thị Việt An

Đề tài: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm của các bài toán tối ưu có tham số

Read more...

LAST_UPDATED2

Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học


1. Luận văn cao học của học viên Vũ Thế Anh

Đề tài: Thống kê không gian và ứng dụng

Read more...

LAST_UPDATED2

Chuyên ngành: Toán giải tích

 1. Luận văn cao học của học viên Mai Lan Anh

Tên đề tài:

"Tính cân bằng nhanh của phương trình khuếch tán phi tuyến dạng tiêu tán".

Read more...

LAST_UPDATED2