Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Regulations

Quy chế đào tạo Tiến sĩ (Bộ GD-ĐT) Ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày  07/ 5/2009.
LAST_UPDATED2
Quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo tiến sĩ năm 2012 theo Đề án 911 (Download File)
LAST_UPDATED2

Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Xem thêm:

Quy chế đào tạo Thạc sĩ

Quy chế đào tạo cao học (Viện Toán học).


LAST_UPDATED2

Thông tư:15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/5/2014: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Xem thêm:

Quyết định:

223/QĐ-VTH

Ngày 8/8/2014
Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Viện Toán học

LAST_UPDATED2
Quy chế đào tạo cao học của Viện Toán học (download file)
LAST_UPDATED2