TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh:
Nguyễn Thu Hằng

Tên đề tài: Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các Iđêan phủ

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 17/12/2019

Địa điểm: Phòng 301, nhà A5 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2