Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2019 với các thông tin cụ thể như sau.

I. Chuyên ngành đào tạo


07 chuyên ngành

Đại số và Lý thuyết số Mã số: 9 46 01 04
Toán giải tích Mã số: 9 46 01 02
Hình học và tôpô Mã số: 9 46 01 05
Phương trình vi phân và tích phân Mã số: 9 46 01 03
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Mã số: 9 46 01 06
Toán ứng dụng Mã số: 9 46 01 12
Cơ sở toán học cho tin học Mã số: 9 46 01 10


II. Thời gian, hình thức và phương thức tuyển sinh

1. Thời gian:
  • Hạn nộp hồ sơ: Tạm thu đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2019.
  • Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2019.
  • Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Sau 15 ngày kể từ ngày xét tuyển.
  • Thời gian gửi giấy nhập học: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn.
  • Lệ phí đăng ký dự tuyển: 600.000đ/hồ sơ.

Thông tin chi tiết xem tại đâyLAST_UPDATED2