TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Thái Thị Kim Chung

Tên đề tài: Bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère Elliptic không đối xứng

Chuyên ngành: Phương trình Vi phân và Tích phân

Mã số: 9 46 01 03.

Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 17/7/2019

Địa điểm: Phòng 301- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2