Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Thái Thị Kim Chung

Tên đề tài: Bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère Elliptic không đối xứng

Chuyên ngành: Phương trình Vi phân và Tích phân

Mã số: 9 46 01 03.

Thời gian: 8h30, thứ Tư, ngày 17/7/2019

Địa điểm: Phòng 301- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2