Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Phùng Minh Đức

Tên đề tài: Các phương pháp giải một số lớp bài toán cân bằng với tính đơn điệu và tính lồi nới lỏng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12.

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 15/5/2019

Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2