Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Tạ Thị Huyền Trang

Đề tài: Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 14giờ 00 thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự


LAST_UPDATED2