Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Trung tâm Đào tạo sau đại học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Phòng của nghiên cứu sinh Đỗ Duy Hiếu:

Thời gian: 9h00, thứ Tư, ngày 5/9/2018

Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học

Đề tài: Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn

Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của tin học

Mã số: 9 46 01 10


LAST_UPDATED2