Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Trung tâm Đào tạo sau đại học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Phòng của nghiên cứu sinh Thái Thị Kim Chung:

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 25/7/2018

Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học

Đề tài: Các bài toán biên cho Phương trình kiểu Monge-Ampère Elliptic

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03


LAST_UPDATED2