TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đại Dương

Đề tài: Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 11/6/2018

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.


LAST_UPDATED2