Trong khuôn khổ chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Toán học tiếp tục tổ chức Chương trình “Đào tạo thạc sĩ Toán học phối hợp với các trường đại học Quốc tế” năm học 2017-2018.

Lớp CHQT của Viện Toán học được lựa chọn từ những học viên của Chương trình cao học chính quy năm thứ nhất (chương trình phối hợp đào tạo với Học viện KH&CN) và những học viên học dự thính của chương trình này. (Các học viên dự thính, nếu được chọn vào lớp CHQT, có trách nhiệm thi đỗ vào chương trình cao học chính quy của Viện (chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với Học viện KH&CN), tổ chức vào tháng 9/2017).

Thời gian xét tuyển: Ngày 31/8/2017.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Đến hết ngày 18/8/2017.
Thông tin cụ thể xem tại đây

LAST_UPDATED2