Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sáu

       Đề tài: Ổn định hệ phương trình vi phân suy biến có trễ biến thiên

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 
Thời gian: 9h00, thứ Tư, ngày 12/7/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2