Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 23-Nguyễn Trọng Nghĩa 
        Đề tài: Cơ sở lý thuyết mật mã

       Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

       Mã số: 60 46 01 04.
 

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 12/6/2017
Địa điểm: Hội trường 201, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2