Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Ngoan

       Đề tài: Nguyên lý Hasse cho nhóm đại số trên trường toàn cục

       Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

       Mã số: 62 46 01 04.
 

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 26/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2