Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Quang Khải

       Đề tài: Some Qualitative properties of Solutions to Navier-Stokes Equations

       Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

       Mã số: 62 46 01 03.
 

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 16/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2