Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Thị Thu Hiền
Đề tài: Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa Iđêan cạnh
Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số
Mã số: 62 46 01 04.
Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 07/6/2017
Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2