Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Toán ứng dụng:

1.          Lương Thị Phương Mai

Tên đề tài: Tính chất tô pô của tập hữu hiệu Henig trong bài toán tối ưu đa trị

Thời gian: 14h00, thứ năm, ngày 17/11/2016

 

2.          Nguyễn Thị Huyền Trang

Tên đề Tài: Nguyên lý Ekeland cho bài toán cân bằng véc tơ

Thời gian: 15h00, thứ năm, ngày 17/11/2016

 

3.          Vũ Trung Hiếu

Tên đề tài: Một số tính chất của bất đẳng thức biến phân Véc tơ đa thức

Thời gian: 14h00, thứ tư, ngày 23/11/2016

4.          Phạm Thị Hiền:

Tên đề tài: Tính ổn định của các khung và cơ sở Riesz sóng nhỏ

Thời gian: 15h00, thứ tư, ngày 23/11/2016.

      Địa điểm: Phòng 201- Viện Toán học

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự

 

 

Trung tâm đào tạo sau đại học

LAST_UPDATED2