CHUYÊN NGÀNH : TOÁN GIẢI TÍCH

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thu Hiền

      Tên đề tài: Hệ phương trình đối xứng tuyến tính cấp một

 

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Hữu Dũng

      Tên đề tài: Bài toán Cauchy cho phương trình dạng tiến hóa

 1. Luận văn cao học của học viên Hoàng Mạnh Hùng

      Tên đề tài: Khung sóng nhỏ

 1. Luận văn cao học của học viên Tống Thị Hồng Ngọc

      Tên đề tài: Một số lớp phương trình tích phân kỳ dị

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Tuyết Hảo

      Tên đề tài: Phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng giả đơn điệu

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Phương

      Tên đề tài: Dưới vi phân hàm véc tơ lồi và ứng dụng

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Thu

      Tên đề tài: Tính điều khiển được của hệ có ràng buộc trên điều khiển

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Hòa

      Tên đề tài: Dáng điệu tại vô hạn của một lớp đa thức nhiều biến

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Vân

      Tên đề tài: Một số vấn đề về hàm đơn điệu toán tử
 
    10. Luận văn của học viên Ngô Thị Phương Thanh
      Tên luận văn: Các tính chất định tính của nghiệm suy rộng phương trình elliptic tuyến tính cấp hai

 CHUYÊN NGÀNH: TOÁN ỨNG DỤNG

       1.  Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Hoa

       Tên đề tài: Bài toán ổn định Lyapunov hệ phương trình vi phân

 

 1. Luận văn cao học của học viên Phạm Thị Hương

      Tên đề tài: Tính ổn định hữu hạn hệ phương trình vi phân suy biến có trễ

 1. Luận văn cao học của học viên Phạm Thị Lan

      Tên đề tài: Đối cực của tập lồi đa diện và áp dụng vào bài toán tối ưu véc tơ tuyến tính hai cấp

 1. Luận văn cao học của học viên Vũ Thị Hải Yến

      Tên đề tài: Từ bất đẳng thức biến phân đến bài toán cân bằng

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Trường

      Tên đề tài: Tính chất ổn định trong một số lớp bài toán cân bằng đa trị

 1. Luận văn cao học của học viên Vũ Thị Ngân

      Tên đề tài: Sự liên tục của ánh xạ nghiệm không yếu của bất đẳng thức véc tơ Kỳ Fan suy rộng

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Loan

      Tên đề tài: Tính compact và tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán tối ưu Pareto

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thu Hường

      Tên đề tài: Tính compact và tính liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu trong bài toán cân bằng véc tơ

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Mai

      Tên đề tài: Định lý Frank-Wolfe trong quy hoạch toàn phương và một số mở rộng

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Thoa

      Tên đề tài: Bài toán bù tuyến tính và một số bài toán mở rộng

 1. Luận văn cao học của học viên Vũ Thị Sáng

      Tên đề tài: Weak Sharp Minima và ứng dụng trong một số bài toán tối ưu

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Hằng

      Tên đề tài: Về cận sai số của hàm nửa liên tục dưới

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Thùy Dung

      Tên đề tài: Đường trắc địa thẳng dọc theo dãy các tam giác trên bề mặt khối đa diện trong 3D

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Hương Trà

      Tên đề tài: Mở rộng có tính ổn định hàm lồi

 1. Luận văn cao học của học viên Vũ Nam Phong

      Tên đề tài: Định lý dạng Riemann-Roch cho đồ thị và cách tính hạng trên một số đồ thị đặc biệt

 1. Luận văn cao học của học viên Lê Hữu Thiện

      Tên đề tài: Nhóm đột biến (Critical Group) và đa thức Tutte

CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

 1. Luận văn cao học của học viên Phạm Thị Hà

      Tên đề tài: Mối liên hệ giữa bảng Young và các biểu diễn phức của nhóm đối xứng

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Vân

      Tên đề tài: Ứng dụng lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn và một số bài toán đếm

 1. Luận văn cao học của học viên Hà Thị Thu Trang

      Tên đề tài: Tính đơn của Đại số đường đi Lea Vitt

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Xuân

      Tên đề tài: Các trường Ci, Ai và u-Bất biến

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Hiền

      Tên đề tài: Diện Riemann và Định lý Abel về phương trình đa thức

CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TÔ PÔ

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Phùng Thanh Hải

      Tên đề tài: Nút Bi-a trong hình lập phương

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2