CHUYÊN NGÀNH : TOÁN ỨNG DỤNG 

 1. Luận văn cao học của học viên Lê Xuân Đoàn

      Tên đề tài: Một số phương pháp tối ưu không dùng đạo hàm

 

 1. Luận văn cao học của học viên Trần Quốc Toản

      Tên đề tài: Một số phương pháp giải bài toán quy hoạch phi tuyến

 1. Luận văn cao học của học viên Roãn Thị Ngân

      Tên đề tài: Một số toán tử logic mờ trực cảm

 1. Luận văn cao học của học viên Phạm Thị Thêm

      Tên đề tài: Quan hệ mờ trực cảm

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Hoàng Thị Ánh Nguyệt

      Tên đề tài: Hàm tiệm cận và một số ứng dụng của nó

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Đặng Thị Thảo

      Tên đề tài: Tính chất ổn định trong các bất đẳng thức Ky Fan véc tơ phụ thuộc tham số

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Thu Trang

      Tên đề tài: Về điều kiện tối ưu KKT

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Đào Quang Yên

      Tên đề tài: Dưới đạo hàm tiếp liên và điều kiện tối ưu cho cực tiểu chặt của bài toán tối ưu véc tơ

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Vũ Thị Kim Nhung

      Tên đề tài: Cấu trúc cây và một số bài toán đếm

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Lại Văn Trung

      Tên đề tài: Mối liên hệ giữa mô hình Chip-firing game và mô hình Rotor-Router

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Phùng Thị Hoạt

      Tên đề tài: Thuật toán tìm tam giác phân Delaunay trong mặt phẳng

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Quốc Hiếu

      Tên đề tài: Phương pháp Newton-Krylov giải hệ phương trình phi tuyến

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Vũ Ngọc Thuỳ Dương

      Tên đề tài: Về thuật toán xấp xỉ của Li và Klette tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt khối đa diện lồi

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Trần Lê Thuỷ

      Tên đề tài: Về bài toán Steiner

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Thị Phương Loan

      Tên đề tài: Tính lồi của phép biến đổi toàn phương và ứng dụng trong tối ưu

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Thị Nga

      Tên đề tài: Bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính và áp dụng giải mô hình kinh kế Cournot

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Nông Thị Thắm

      Tên đề tài: Giải bài toán quy hoạch phân tuyến tính với các hệ số mục tiêu thay đổi

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Thị Huyên

      Tên đề tài: Phương pháp hàm phạt giải bài toán cân bằng

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Trần Thị Mai Linh

      Tên đề tài: Tính ổn định mũ hệ phương trình vi phân tuyến tính có trễ

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Giáp Văn sự

      Tên đề tài: Tính ổn định hoá được hệ phương trình vi phân tuyến tính

 1. Hội đồng chấm luận văn của học viên Đoàn Thị Thanh Huyền

      Tên đề tài: Về phương trình vi phân và lý thuyết điều khiển hệ thống

 

CHUYÊN NGÀNH: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC

 1. Luận văn cao học của học viên Kiều Cao Trung

      Tên đề tài: Phân tích hoạt động bán hàng của siêu thị điện máy Tiền phong bằng phương pháp thống kê toán học.

 

CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Hoàng Khuyên

      Tên đề tài: Định lý Eckart-Young dạng rời rạc cho ma trận nguyên

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Hương Quỳnh

      Tên đề tài: Thuật toán tìm tam giác phân Delaunay trong mặt phẳng

3. Luận văn cao học của học viên Phan Hồng Anh

      Tên đề tài: Phương pháp điểm trong và ứng dụng trong quy hoạch toàn phương

4.  Luận văn cao học của học viên Bùi Ngọc Mười 

 Tên đề tài: Phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu phi tuyến

5. Luận văn cao học của học viên Phạm Thị Kim Ngần    

         Tên đề tài: Tối ưu và đối ngẫu cho bài toán quy hoạch hai cấp

6. Luận văn cao học của học viên Đỗ Thị Thanh Nga   

         Tên đề tài: Điều kiện đủ để đa thức là tổng bình phương và ứng dụng

7. Luận văn cao học của học viên Đinh Thị Trang    

         Tên đề tài: Khai triển Newton-Puiseux và một số ứng dụng

8. Luận văn cao học của học viên Lưu Thị Minh Phượng   

         Tên đề tài: Phương trình Euler-Phương trình Navier Stokes và cơ học Lagrange

9.  Luận văn cao học của học viên Trần Thị Trang    

         Tên đề tài: Bất đẳng thức Gronwall và ứng dụng trong phương trình tích phân Volterra

10. Luận văn cao học của học viên Lại Đình Tuấn 

         Tên đề tài: Tính duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy

11. Luận văn cao học của học viên Luân Thị Tùng   

         Tên đề tài: Định lý Cauchy-Kovalevskaya

12.  Luận văn cao học của học viên Vũ Thị Hương    

         Tên đề tài: Bài toán cân bằng tổng quát và ứng dụng

13. Luận văn cao học của học viên Hoàng Thị Thoa

         Tên đề tài: Nhiễu của các khung

14. Luận văn cao học của học viên Vũ Xuân Trường   

         Tên đề tài: Tính chất compắc pháp tuyến theo dãy và ứng dụng

 

 

CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Hiền

      Tên đề tài: Chỉ số giao trong không gian xạ ảnh

 1. Luận văn cao học của học viên Đào Thùy Linh

      Tên đề tài: Tập các Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa các Iđêan cạnh

3. Luận văn cao học của học viên Đặng Thị Thơm   

         Tên đề tài: Đầy đủ hoá I-adic và một số ứng dụng

 

CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TÔ PÔ

 1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Huyền Trang

      Tên đề tài: Định lý Sard nửa đại số cho tập giá trị tới hạn suy rộng

LAST_UPDATED2