Trung tâm Đào tạo sau đại học, Viện Toán học xin gửi lịch thi và danh sách tham dự xét tuyển vào lớp Cao học quốc tế 2014 cụ thể như sau:
I. Buổi 1: Thời gian: 9h00, thứ 5 ngày 4/9/2014
Danh sách tham dự xét tuyển buổi I như sau:

  1. Dương Giao Kỵ
  2. Nguyễn Thị Thuý Nga
  3. Trần Tiến Tâm
  4.  Bùi Thị Thuỷ
  5. Võ Thị Phương Thuỷ
  6. Trần Quang Tuệ.

II. Buổi II: Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 4/9/2014

Danh sách tham dự xét tuyển buổi II như sau:
1. Đỗ Văn Hoàn
2. Nguyễn Anh Ngọc
3. Nguyễn Năng Thiều
4. Nguyễn Hữu Thịnh
5. Đỗ Đức Tùng
III. Buổi III. Thời gian: 9h00, thứ 6 ngày 5/9/2014
Danh sách tham dự xét tuyển buổi III như sau:
1. Phạm Hải Đăng
2. Triệu Minh Hà
3. Trần Thu Hằng
4. Phạm Thị Hương.
Trung tâm Đào tạo sau đại học xin thông báo để các thí sinh được biết.
Lưu ý: 1. Các buổi xét tuyển sẽ diễn ra tại phòng 201, Viện Toán học
2. Danh sách xét tuyển theo thứ tự A, B,C...
3. Kết quả xét tuyển sẽ thông báo trực tiếp tới từng thí sinh
LAST_UPDATED2