Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học


1. Luận văn cao học của học viên Vũ Thế Anh

Đề tài: Thống kê không gian và ứng dụng


2. Luận văn cao học của học viên Trần Thị Đông

Đề tài: Phân tích công tác đào tạo tại trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại bằng phương pháp thống kê


3. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Đề tài: Mô hình nhu cầu sử dụng điện của hộ gia đình thông qua phân tích thống kê


4. Luận văn cao học của học viên Lê Thị Thương

Đề tài: Thua lỗ kỳ vọng (ES)-Một công cụ quản lý rủi ro tài chính hiệu quả


5. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Hải Sơn

Đề tài: Phân tích thống kê tình hình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Hà Nội


6. Luận văn cao học của học viên Đồng Thị Kim Thuỷ

Đề tài:  Ứng dụng thống kê không gian phân tích số liệu về giáo dục Hà Nội


7. Luận văn cao học của học viên Ngô Thị Thoa

Đề tài: Đa dạng hoá danh mục đầu tư sử dụng độ đo rủi ro đa trị


Chuyên ngành Toán giải tích


1. Luận văn cao học của học viên Dương Văn Lăng

Đề tài: Phương pháp Wiener-Hopf


2. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Trung Phương

Đề tài: Một số kỹ thuật của Giải tích điều hoà trong việc giải phương trình Navier-Stokes không nén được


3. Luận văn cao học của học viên Lại Thị Thu

Đề tài: Bài toán Moment trên tập nửa đại số


Chuyên ngành: Toán ứng dụng


1. Luận văn cao học của học viên Lê Đức Ninh

Đề tài: Về tính điều khiển được của hệ động lực trên thang thời gian


2. Luận văn cao học của học viên Trần Ngọc Tuấn

Đề tài: Tính hữu hiệu của thuật toán Newton giải phương trình đa thức và giả thuyết Smale


Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết sô


1. Luận văn cao học của học viên Phạm Việt Dũng

Đề tài: Tìm hiểu về phân loại đại số Lie đơn

LAST_UPDATED2