Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cấp phòng cho nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng về đề tài:

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ ba, ngày 29 tháng 07 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 201 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2